Börs

Any data to show

Besökare

Vi har 18 besökare online
Kemtech - Högtrycksspolning, spindelkylning och filtersystem PDF Skriv ut E-postadress

I takt med att behovet av större produktionskapacitet, hastighet och precision på maskiner ökat, så har även behovet av högtryckspumpar för effektiv kylning av verktygen ökat under de senaste åren.

Effektiv kylning av verktygseggen är ett måste för att bibehålla den slutgiltiga produktens precision, verktygets livslängd och för att reducera stycketider.

Kemtech har ett brett utbud av produktionslösningar, från filtrering och separation av oljor i industrier där återanvändning av kylmedlet är viktigt, till magnetisk filtrering av kylvattnet, samt enheter för kylning både för spindeln och för leverans av kylmedel direkt till verktygstippen med ett tryck som når ända upp till 200 bar!

Nedan följer ett par exempel på vad Kemtech har att erbjuda.
 

PROFLUID PF70-20DF/30DF

Enhet med dubbla tankar. När trycksensorn upptäcker ett tryckfall meddelas operatören om detta. Filtret inuti kan enkelt bytas efter att enheten ställts över till den andra tanken. Produktionen behöver ej avbrytas för filterbyten.

Högtryckssystem för kylmedel har många fördelar:

1: Bättre kylning och smörjning.
2: Tillåter större ingrepp vilket reducerar stycktiden.
3: Ökar verktygets livslängd med upp till 50%.
4: Förbättrar styckets yta.
5: Spolar snabbt bort spånor.
6: Bryter upp spånor.
7: Dramatisk ökning av verktygets livslängd och prestanda vid borrning av djupa hål där borren har kylkanal. 

PROFLUID MF Serien

Speciellt framtagen för CNC svarvar och automatsvarvar där bearbetning sker i svåra material, där precision och hastighet även är ett krav.

Maskiner med höghastighetsspindlar genererar en enorm mängd värme där ingreppet sker. I system med lågt tryck hinner aldrig vätskan ända fram till skärzonen innan den avdunstar. Utan spolning som även bryter upp spånorna, kan spånor börja byggas upp på verktygen och leda till brott eller dåliga ytor när stycket rubbas emot löst hängade spånor.

Ett högtryckssystem reducerar slitaget på verktyget, ökar dess livslängd och bryter upp samt sköljer bort spånor effektivt. Högtrycksspolning är speciellt effektiv vid bearbetning av djupa hål och tillsammans med verktyg med kylkanal där vätskan kan levereras direkt till verktygseggen.

Även MF serien kan fås med dubbla filter som tillåter filterbyte utan avbrott av pågående arbete.

MF Serien har 4 olika modeller med ett tryck levererat till maskinen från 30 bar, ända upp till 200 bar!

PROFLUID Oljeseparatör
PFOS-40F / 40CF

Smörj och hydraulolja som tar sig in i kylvattnet kan efter en tid orsaka problem i maskinen. (Igensatta ledningar, förkortad verktygslivslängd etc) Utöver det så avger även dålig olja en illaluktande odör och kontakt med oljan kan leda till hudsjukdomar.

Äldre metoder som använder sig av t.ex. ett band/film som roterar genom oljan och lyfter med sig smuts och olja, lyfter även med kylmedel. Den metoden är inte särskilt effektiv eller ren.

Profluids oljeseparatör använder sig av vätskornas unika egenskaper för att separera dem. Olika vätskor har olika partikelstorlekar och beter sig olika när de pumpas snabbt genom filter. Separatören kan enkelt flyttas från maskin till maskin, ingen modifikation behövs. Sänk helt enkelt ner pumpen i kylmedelstanken.

Se resten av Kemtechs utbud i PDF filen nedan! 

Kemtech